دکمه موبایل منو

سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک-1398/04/28

سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک-1398/04/28 بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در زمینه های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و مشاوره ای در 29 روستای بخش دیشموک به سه هزار نفر خدمت رسانی کردند. عکاس: غلامپور
سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک 15
سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک 14
سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک 13
سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک 12
سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک 11
سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک 10
سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک 9
سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک 8
سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک 7
سفر بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک 6
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.