دکمه موبایل منو

برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28

برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28 آرزوهای ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) در فضایی مملو از اشک شوق حامیان و ذوق و شادی ایتام برگزار شد عکاس: امیرمحمد سیدمیرزایی
برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28 15
برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28 7
برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28 10
برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28 11
برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28 14
برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28 13
برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28 9
برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28 8
برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28 6
برگزاری جشن آرزوها با حضور 300 یتیم و حامی البرزی98/5/28 5
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.