بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه-1397/11/06

بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه-1397/11/06 تاریخ: ۷ بهمن ۱۳۹۷ قباد مبشری مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه در حاشیه هجدهمین نمایشگاه کتاب در یاسوج گزارشی از عملکرد 40 ساله این نهاد ارائه داد. عکاس: رسولی
بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه 15
بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه 14
بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه 13
بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه 12
بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه 11
بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه 10
بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه 9
بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه 8
بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه 7
بازدید مدیرکل از اولین نمایشگاه مطبوعات و رسانه 5
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.