برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان-1397/11/24

برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان-1397/11/24 تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ اعزام 40 مددجوی کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد به مشهد مقدس، اهداء جهیزیه به سه نوعروس تحت حمایت، کلنگ زنی یک واحد مسکن مددجویی به نمایندگی از مددجویان فاقد مسکن و معاینه بیماران از برنامه های مشارکتی کمیته امداد و موسسه خیریه وفاق سبز علوی در در روستاهای باغچه و اسلام آباد جلیل شهرستان بویراحمد بود. عکاس: حیدری
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 12
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 11
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 10
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 9
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 8
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 7
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 6
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 5
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 4
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 3
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.