دکمه موبایل منو

برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان-1397/11/24

برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان-1397/11/24 اعزام 40 مددجوی کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد به مشهد مقدس، اهداء جهیزیه به سه نوعروس تحت حمایت، کلنگ زنی یک واحد مسکن مددجویی به نمایندگی از مددجویان فاقد مسکن و معاینه بیماران از برنامه های مشارکتی کمیته امداد و موسسه خیریه وفاق سبز علوی در در روستاهای باغچه و اسلام آباد جلیل شهرستان بویراحمد بود. عکاس: حیدری
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 12
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 11
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 10
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 9
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 8
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 7
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 6
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 5
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 4
برنامه های مشارکتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با خیریه وفاق سبز علوی در روستاهای استان 3
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.