اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده-1398/01/31

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده-1398/01/31 تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 2000 بسته ذرت بوداده توسط خانواده مددجوی کمیته امداد منطقه دو یاسوج تهیه و با حضور مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد و رئیس کمیته امداد منطقه دو یاسوج برای کودکان مناطق سیل زده کشور ارسال شد. عکاس: رسولی
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 10
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 9
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 8
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 7
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 6
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 5
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 4
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 3
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 2
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 1
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.