سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی-1398/05/18

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی-1398/05/18 تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد در سفر به بخش مارگون و منطقه محروم زیلایی ضمن دیدار با امام جمعه و بخشدار مارگون دیدار و از تعدادی از خانواده های مددجویان این منطقه سرکشی بعمل آورد. عکاس: رسولی
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 25
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 24
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 23
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 22
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 21
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 20
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 19
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 18
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 17
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 16
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.