اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به روستای رودریش دیشموک -1398/05/23

اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به روستای رودریش دیشموک -1398/05/23 تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با همراهی تیم جهادی بسیج جامعه پزشکی استان به روستای رودریش دیشموک سفر کرده و به مداوای بیماران این منطقه محروم پرداختند. عکاس: رسولی
اردوی جهادی جامعه بسیج پزشکی به روستای رودریش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد 21
اردوی جهادی جامعه بسیج پزشکی به روستای رودریش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد 20
اردوی جهادی جامعه بسیج پزشکی به روستای رودریش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد 19
اردوی جهادی جامعه بسیج پزشکی به روستای رودریش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد 18
اردوی جهادی جامعه بسیج پزشکی به روستای رودریش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد 17
اردوی جهادی جامعه بسیج پزشکی به روستای رودریش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد 16
اردوی جهادی جامعه بسیج پزشکی به روستای رودریش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد 15
اردوی جهادی جامعه بسیج پزشکی به روستای رودریش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد 14
اردوی جهادی جامعه بسیج پزشکی به روستای رودریش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد 13
اردوی جهادی جامعه بسیج پزشکی به روستای رودریش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد 12
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.