دکمه موبایل منو

جشن پیوند آسمانی زوج های تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-98/05/27

جشن پیوند آسمانی زوج های تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-98/05/27 جشن پیوند آسمانی 35 زوج جوان تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی با حضور مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به مناسبت عید غدیر برگزار شد. عکاس: وجیهه رشیدی
جشن پیوند آسمانی زوج های تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-98/05/27 3
جشن پیوند آسمانی زوج های تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-98/05/27 2
جشن پیوند آسمانی زوج های تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-98/05/27 1
جشن پیوند آسمانی زوج های تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-98/05/27 5
جشن پیوند آسمانی زوج های تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-98/05/27 6
جشن پیوند آسمانی زوج های تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-98/05/27 7
جشن پیوند آسمانی زوج های تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-98/05/27 8
جشن پیوند آسمانی زوج های تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-98/05/27 9
جشن پیوند آسمانی زوج های تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-98/05/27 10

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.