بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06

بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۸ عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس ویژه مددجویان زن سرپرست خانوار بازدید به عمل آورد. عکاس: محمد پورآذر
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 11
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 10
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 9
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 8
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 7
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 3
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 2
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.