بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06

بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۸ عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی پس از 2 زمین لرزه در استان، از مناطق زلزله زده بازدید و به ارزیابی میزان خسارات وارده به مساکن مددجویی پرداخت. عکاس: محمد پورآذر
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 12
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 10
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 9
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 8
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 7
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 6
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 5
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 3
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 2
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.