مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8

مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 تاریخ: ۸ اسفند ۱۳۹۸ ۵۴۲ خدمت در قالب خرید، ساخت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان سمنان در یازده ماهه امسال ارائه‌شده است. عکاس: روابط عمومی
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 13
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 12
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 11
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 9
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 8
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 7
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 6
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 5
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 4
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 3
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.