جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12

جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری جهت برنامه ریزی هفته احسان و نیکوکاری عکاس: مونسیان
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 7
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 2
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 11
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 10
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 12
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 14
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 3
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.