نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14

نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی در ابتکاری جدید و برای پیشگیری از بیماری کرونا به صورت مستقیم از شبکه استانی اترک با حضور مسئولان استانی نواخته شد. عکاس: وجیهه رشیدی
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 14
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 11
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 10
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 9
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 8
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 7
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 6
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 5
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 4
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 3
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.