تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 8

تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 8 تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان با هدف توزیع بین بیماران کرونایی جمع آوری و توزیع شد. این میوه ها با نظارت بهداشتی واحد بهداشت و درمان کمیته امداد استان سمنان، دانشگاه علوم پزشکی استان روزانه بین بیمارستان های ویژه بیماران کرونایی توزیع می شود. عکاس: روابط عمومی
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 7
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 6
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 5
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 4
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 2
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.