ارتباط با مدیران استان

محبی

فرید محبی

مدیرکل
  • 074-33235398
جلال فرد

ارسلان جلال فرد

قائم مقام
  • 074-33222177
نظری

محمد نظری

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 074-33226866
مظاهری

علی حسن مظاهری

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 074-33346682
کاراندیش

امیدوار کاراندیش

معاون امور فرهنگی
  • 074-33346681
رحیمی نیا

عنایت رحیمی نیا

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 074-33346684
عابدی

سید صابر عابدی

معاون اداری و مالی
  • 074-33223721