دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

مدیرکل کمیته امداد

فرید محبی

مدیرکل
  • 074-33235398
قائم مقام

ارسلان جلال فرد

قائم مقام
  • 074-33222177
معاون امور فرهنگی

امیدوار کاراندیش

معاون امور فرهنگی
  • 074-33346681
معاون اشتغال و خودکفایی

عنایت رحیمی نیا

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 074-33346684
علس حسن مظاهری

علی حسن مظاهری

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 074-33346682
معاون حمایت و سلامت خانواده

محمد نظری

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 074-33226866
سید صابر عابدی

سید صابر عابدی

معاون اداری و مالی
  • 074-33223721